Ny sida 1

Öppettider - veckan efter auktion

Utlämning

Måndag

10.00 - 18.00

Tisdag

10.00 - 16.00

Onsdagar

10.00 - 16.00


KÖPA
 

1. Registrering
Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av Arvika Auktionsverks tjänster. Registrering sker via Bli kund. Där erhåller kunden ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning har kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag, se budgivning mm. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och adress samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget loginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord.

2.  Avgifter
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en inropsavgift på 20% + slagavgift 20 kr inklusive moms.

3. Följerätt
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2010: 2.120 kr).

4. Betalning/Avhämtning
Öppettider för utlämning av gods:
Måndag efter auktion 10.00-18.00.
Tisdag efter auktion 10.00-16.00.
Onsdag efter auktion 10.00-16.00.
För övriga tider kontakta oss.
Betalning sker vid avhämtning med kontanter eller kort.
Om varan skall skickas med post, Schenker eller bussgods kontakta oss snarast för kostnad.
All betalning sker inom 7 dagar.
Ej avhämtade objekt säljes för köparens räkning.

5. Budgiving
För att delta i budgivning krävs att kunden har ett kundnummer, och därmed godkänt auktionsvillkoren.
Lägsta tillåtna bud framgår av budstegen.
Ditt bud är alltid ett maxbud.
Arvika Auktionsverk AB bjuder så förmånligt som möjligt upp till maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud.
Att ha det högsta budet när budgivningen på Internet avslutas betyder inte att du är köpare eftersom du kan bli överbjuden av en budgivare i auktionssalen.
Om en auktion avslutas med två lika bud är det först inkommande budet det vinnande budet.
Samtliga bud är bindande.

6. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

7. Reklamationer
Alla reklamationer av inköpt gods måste ske i samband med att godset hämtas i auktionshallen. Reklamationer som inkommer efter att godset lämnat lokalen beaktas inte.
OBS ! Alla varor som säljes för Polisens räkning säljes i befintligt skick, inga garantier lämnas på dessa objekt.

Dessa villkor gäller från 2016-12-19

SÄLJA
 

1. Inlämning
Objekt till försäljning kan lämnas i vår lokal Kvarnen Sluvik (se fliken "Här finns vi")
Kontakta oss för tidsbokning.
Inlämning kan ske av föremål vi anser säljbara, vilket bedöms från fall till fall.

2. Försäljningsvillkor
Arvika Auktionsverk AB åtar sig försäljning för kundens räkning.
För villkor och kostnad kontakta oss.

3. Redovisning
Redovisning finns tillgänglig på hemsidan, under Min Sida - Redovisningar, omedelbart efter försäljning.

4. Utbetalning
Sker 28 dagar efter auktion.